Communityarbetet bygger relationer och skapar trygghet 

Ida Jansson och Jennifer Yee jobbar med en del av Räddningsmissionens communityarbete. Communityarbetet består av olika aktiviteter för barn och familjer med syfte att skapa inkluderande gemenskaper, en meningsfull fritid och samtidigt stärka barns rättigheter. Ida och Jennifer jobbar med föräldradialoger och olika typer av föräldrakontakter.  

– Det som driver oss är att se engagemanget hos de föräldrar vi träffar, förklarar Ida.  

– Det är fantastiskt att få se de grupper vi startar utvecklas. Bland föräldrarna finns det så otroligt mycket kraft och vilja att skapa ett bättre och tryggare samhälle, säger Jennifer. 

 

Ida och Jennifers arbete handlar mycket om att träffa människor i områdena där de jobbar, främst Tynnered. En aktivitet är föräldradialog där de bjuder in representanter från olika myndigheter till möten med föräldrarna. Det brukar komma ett 20-tal föräldrar på varje träff. 

– Efter vår första dialogträff sa föräldrarna att ”vi blir modiga när vi får ställa frågorna tillsammans”, berättar Ida. Det är givande och viktiga träffar där vi får vara med och öka kunskapen och samtidigt minska glappet mellan stadens olika verksamheter och familjer.    

Jennifer tror att Räddningsmissionen, i egenskap av en idéburen organisation, skapar förtroende bland föräldrarna. 

– Eftersom vi inte är en myndighet kan vi ha en helt annan relation till människorna här. Dessutom har vi utrymme att vara flexibla och kreativa och vända och vrida på olika lösningar tillsammans. Tyvärr finns det många insatser som aldrig når målgruppen. Jag tror att rädslan ibland står i vägen för rätten till stöd.  

 

Erbjuder också personligt stöd 

Ida och Jennifer erbjuder också ett personligt stöd för den som vill ha det. Det kan handla om kontakter med olika myndigheter, att få hjälp att förstå ett brev eller söka en fond om pengarna inte räcker till. I Rannebergens centrum, intill Räddningsmissionens MatRättsbutik, erbjuder de samhällsstöd varje onsdag tillsammans med organisationen Reningsborg.  

– Vi har både drop in och förbokade tider där man kan träffa oss och få hjälp, berättar Ida. Det är många som inte har någon granne eller anhörig som kan hjälpa dem. Då är de välkomna till oss!  

– Många som vi möter är positiva och glada över att bo här i Tynnered och att det finns en enormt stark gemenskap och kraft hos de föräldrar som vi möter. Samtidigt märker vi att människor har det tufft och kämpar för att deras barn ska få det så bra som möjligt, säger Jennifer. 

 

Samarbetar i stort nätverk 

Jennifer och Ida nätverkar och samverkar också mycket med andra organisationer i området. Det kan vara andra idéburna organisationer som Reningsborg, men också Göteborgs stad, bostadsbolagen och andra organisationer. 

– Det är viktigt att nätverka och ha många olika kontaktytor och samarbeten, menar Ida. Tillsammans blir det lättare att hitta väger framåt, lösningar på olika problem och att planera gemensamma aktiviteter. Det är när vi gör det tillsammans som det blir som bäst, säger Ida. 

Just nu jobbar Ida och Jennifer för fullt inför sommarlovets olika aktiviteter tillsammans med föräldrar och organisationer i området. 

– Vi har massor med roliga aktiviteter på gång, säger Ida och Jennifer. Det är inte så mycket klart än, men det kommer bli ett fantastiskt sommarlov för de familjer som är kvar i stan, lovar de.  

Jennifer och Ida pratar engagerat och ibland i munnen på varandra. Det märks att de är samspelta och trivs med varandra.  

– När man jobbar så intensivt tillsammans känns det bra att ha en arbetskamrat som får en att må bra, säger Jennifer. Ida har en skön humor och vi har väldigt roligt på jobbet, även när omständigheterna är tuffa. Jag kunde inte önska mig en bättre kollega! 

Ida pratar också om att det finns en stor tillit mellan dem. 

– Jag litar på Jennifer i alla lägen. Hon är väldigt klok och har en fin förmåga att plocka fram det bästa ur människor. Alla älskar att jobba med henne! 

  

Växande föräldraengagemang i Tynnered 

Ida och Jennifer återkommer ofta till föräldrarnas perspektiv och det de gör måste utgå från vad föräldrarna vill och behöver. 

– Vi ser att fler föräldrar hittar till oss och till varandra. Det är fint att se att föräldragrupperna växer och att det finns många som engagerar sig för ett tryggare område här i Tynnered. Engagemanget finns här, vår roll är att möjliggöra och kanalisera det, menar Jennifer.  

– Syftet är att stötta föräldrarna med det de står i. Vi jobbar hela tiden utifrån vad föräldrarna själva vill. Det kan innebära att stötta dem i sin organisering, hitta lokaler för aktiviteter, samordna evenemang och en massa annat, förklarar Ida. 

  

Brist på lokaler ett stort problem 

Något som Jennifer och Ida återkommer till är bristen på lokal. Föräldrarna skapar egna mötesplatser med många deltagare men det är ont om bra lokaler i området. 

  – Det är faktiskt absurt att det finns så många engagerade människor som vill göra bra saker för hela området och ett stort hinder för dem är en lämplig lokal, säger Jennifer bestämt. Det byggs ju så mycket här i Tynnered, så man undrar ju hur det är möjligt att det inte är löst. Det är många som gärna skulle se att det fanns en fritidsgård, eller något liknande här i området. 

Att Ida och Jennifer tycker att deras arbete är meningsfullt går det inte att ta miste på. 

– Jag känner en stor förundran över föräldrarna, säger Ida. Det är inspirerande och givande att se kraften och engagemanget som de har.    

– Det är så tydligt att den största drivkraften hos föräldrarna som vi möter är att skapa ett bättre samhälle för sina barn, avslutar Jennifer.  

Föräldrar om Communityarbetet