Räddningsmissionen rustar för att ta emot människohandelsoffer från Ukraina

Många organisationer varnar just nu för att det finns en risk för ökad människohandel när kvinnor och barn flyr från Ukraina. Vi har pratat om läget med Madeleine Forsén, enhetschef bland annat för vår kvinnoverksamhet Agora och vårt boende Ruth där vi möter kvinnor utsatta för människohandel.

 

Vill du berätta om läget just nu?

“Kvinnor som flyr från Ukraina är extra utsatta eftersom de är just kvinnor. Polisen har fått in uppgifter om att det rört sig suspekta personer runt färjeterminaler, Migrationsverket och flyktingförläggningar i Sverige. Dessa personer kan komma att erbjuda hjälp med till exempel husrum, mat eller arbete. Det som inte framkommer är att kvinnan sedan kan komma att betala den här hjälpen med sexuella tjänster. Många kvinnor är i en desperat situation då de behöver försörja sina barn och detta kan utnyttjas, både av organiserade människohandlare men också enskilda individer.

I och med att massflyktsdirektivet har aktiverats i Sverige innebär det att man kan vistas i Sverige ett tag innan man möter myndigheter och detta ökar också risken för att exploatering inte upptäcks.”

”I Moldavien, Ukrainas grannland, ser man en tydligt ökad prostitution. Det går även att se ökning av annonser med ukrainska kvinnor på sexköpssajter och ett ökat onlineflöde på nätet med övergrepp på kvinnor och barn. Det kommer också rapporter från Ukraina om kvinnor som har försvunnit spårlöst”.

Madeleine Forsén, Räddningsmissionen

Har kvinnor och barn som flytt från Ukraina redan har fallit offer för människohandel?

I Moldavien, Ukrainas grannland, ser man en tydligt ökad prostitution. Det går även att se ökning av annonser med ukrainska kvinnor på sexköpssajter och ett ökat onlineflöde på nätet med övergrepp på kvinnor och barn. Det kommer också rapporter från Ukraina om kvinnor som har försvunnit spårlöst.

Exakt vad som sker i Sverige är för tidigt att säga. Vi tillsammans med andra organisationer som jobbar med frågan förväntar oss att det tyvärr kommer komma en våg av nya människohandels fall den närmsta tiden. Regeringen tar det här på stort allvar och förra veckan var vi tillsammans med andra organisationer inbjudna till ett möte på Justitiedepartementet där vi fick bidra med vår kunskap kring detta. Polisen har inlett en särskild insats som kallas Accepto för att förebygga att kvinnor och barn ska falla offer.

 

Vad gör Räddningsmissionen kring detta?

Vi tillsammans med Skyddsvärnet är de enda som jobbar med de här frågorna i Västsverige och vi rustar nu för att kunna ta emot fler kvinnor och barn. På vårt boende Ruth har vi tillsammans med Skyddsvärnet länge jobbat med att ta emot offer för människohandel och vi har personal som har stor kompetens och kunskap.

Jag tror det är så oerhört viktigt att de här kvinnorna får hjälp och att man är med dem hela vägen. Det som är unikt för oss är att vi har möjlighet att slussa vidare till trygga boendelösningar via Räddningsmissionens verksamhet Hjärterum när kvinnan inte behöver stöttning från oss längre.

Situationen för de kvinnor som flyr just nu är så hemsk och orättvis, krig föder så mycket ondska. Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa kvinnor och barn så att de kan få leva i trygghet.

Vill du stötta Räddningsmissionens arbete i stort?

Ge en gåva

Agora - kvinnoverksamhet Ruth - skyddat boende