Uppsökande arbete - människohandel och prostitution

 

Frusen kvinna välkomnas in i värmen av medarbetare på Räddningsmissionen.

 

Agora har ett individinriktat arbete för att motverka människohandel och prostitution. Här träffar vi kvinnor i olika utsatta situationer i gatumiljön och erbjuder samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter och vård. Vi erbjuder även akuthjälp i form av hygienartiklar, mat, kläder mm. En gång i veckan finns vi i Engelska kyrkan vid Rosenlund och erbjuder gott fika, god gemenskap och en stunds vila för den som vill det.  

Agoras uppsökande arbete drivs av gåvobaserade medel. 

 

Att sälja sex är ofta en sista utväg:

 ”Hittills har vi aldrig träffat en kvinna som säljer sex för att hon vill det” 

Medarbetare uppsökande arbete

Kvinnorna ni träffar, vad är de i för situation? 

Det är i grunden starka kvinnor som har fastnat i något väldigt destruktivt och inte har något annat val. Många har på olika sätt haft ett tufft liv och är tvingade in i detta på grund av fattigdom. Vissa av dem lever i hemlöshet. En del har lurats hit från andra länder, medan andra kom hit självmant med hopp om en bättre framtid och av olika anledningar blev indragna i prostitution och sedan fastnade.  Våra medarbetare säger att de hittills inte har mött någon som faktiskt vill sälja sex. 

 
Vad betyder insatsen för kvinnorna?

Vi kommer med lindring i form av värme, mat och trygghet. För de kvinnor vi möter i hemlöshet så har de ofta ingenstans att slappna av utan är alltid i någon form av akut beredskap vilket är förståeligt om man till och med sover på en utsatt plats. Hos oss kan de få andas ut och vila lite. Det finns inte många andra platser de kan göra det på.

Vi tror att det betyder mycket att kvinnorna får komma till oss utan att vi ställer motkrav på dem. De här kvinnorna är vana att ses som “problem”. Om man vill få hjälp av en myndighet måste man först berätta hela sin historia som ofta kan vara svår att dela. För oss behöver de inte visa upp något eller argumentera för att få hjälp och stöd. Om de vill berätta sin historia är det på deras initiativ och det är något som kommer med förtroende. 

Människohandel & prostitution - frågor & svar

Räddningsmissionen har lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor i olika former av utsatthet. Genom olika insatser jobbar vi för att motverka människohandel och prostitution och vi möter varje vecka kvinnor som är utsatta. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring prostitution och människohandel, hur det ter sig, vad som är orsaken med mera. 

Läs mer

Berättelser

Berättelsen om Mirjam

”Ingen kan se på någon annan vad deras liv har innehållit. Alla får vi möta svårigheter i livet, även om du Mirjam har fått mer än din beskärda del”.

Helena Lindroos, Agora kvinnoverksamhet, berättar om kvinnan Mirjam.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor kring vårt uppsökande arbete? Välkommen att höra av dig till oss!

Nyheter

Debatt: Jag har aldrig mött någon lycklig hora

Madeleine Forsén delar med sig av berättelser av de kvinnor hon har mött i prostitution och människohandel. "De här utsatta kvinnorna är någons dotter och någons mamma. Någons dotter som haft drömmar inför framtiden, någons mamma som bara vill det bästa för sina barn. En kvinna som du och jag. Våra val var bara fler."

Agora - kvinnoverksamhet Ruth - skyddat boende Uppsökande arbete - människohandel och prostitution Debatt
Läs mer