Framtidsspår

Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan SDF Angered, Västra Götalandsregionen, Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Göteborgs Räddningsmission, Sankt Lukasföreningen i Göteborg och KFUM Göteborg. Idén är att ovanstående aktörer går samman för att under ett och samma tak stötta unga vuxna att erhålla sin behörighet till högskola/universitet.

Målgruppen är unga vuxna mellan 18-26 år som vid något tillfälle har varit inskrivna på gymnasiet men som av olika anledningar avbrutit sina studier. Det som är unikt för Framtidsspår är att olika studieformer samverkar runt den unga vuxna för att tillsammans med denne hitta den studieform som passar bäst för just honom/henne. Detta i kombination med extra stödresurser såsom möjlighet till kuratorssamtal och coach. Deltagarna i Framtidsspår har också tillgång till KFUM:s verksamheter.

Framtidsspår startar upp 140901 med 15-20 deltagare och målsättningen är att var och en skall ha fått sin behörighet i slutet av vårterminerna 2015. Deltagarna har försörjningsstöd under studietiden. (De som behöver läsa två år skall ha fått sin behörighet i slutet av vårterminen 2016).

Framtidsspår bygger sin verksamhet på folkhögskolepedagogik och följer kursplanen för allmän linje. Man har möjlighet att läsa grundämnena svenska, matte, engelska, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap. Efter avklarade studier får man ett omdöme med vilket man kan söka in på högskola/universitet via en särskild kvot. Om man har betyg i flera ämnen sedan tidigare och endast behöver komplettera men några ämnen, skall möjlighet finnas att via samarbete med Utbildningsförvaltningen och Vuxenutbildningsförvaltningen få betyg i de ämnen som återstår. Individuell studieplan görs med var och en av deltagarna vid läsårets början.

Upplägget är gemensam undervisning måndag, tisdag och onsdagar mellan 09:00-15:00. Minst två lärare på plats varje dag. På torsdagen arbetar gruppen tillsammans med en coach i ett projekt. Här får man chans att praktisera sina kunskaper i grundämnena och detta medräknas i det omdöme man får. På fredagar kommer gruppen ha självstudier.

Undervisningen sker i Göteborgs Räddningsmissions lokaler på Andra Långgatan 29.