Karibu

Karibu är en mötesplats för barn kring musik och kultur i Bergsjön. Verksamheten är ett gemensamt projekt mellan Göteborgs räddningsmission och Svenska kyrkan i Bergsjön.

Varje onsdag eftermiddag kommer barn mellan 12 och 14 år till Bergsjöns kyrka för att spela instrument, sjunga, dansa och skapa musik. Karibu fungerar både som en mötesplats och en pedagogisk verksamhet där barnen får möjlighet att utveckla sin och kulturens kreativa kraft.

Syftet med Karibus verksamhet är att:

  • Barnen och ungdomarna ska hitta glädjen i musiken och skapandet.
  • Hjälpa barnen att genom kultur, musik och skapande hitta sitt alldeles egna språk och ha möjlighet att kunna uttrycka det i nya former.
  • Erbjuda en berikande gemenskap. När man använder musiken och dansen som språk kan språk- och kulturbarriärer lättare överbryggas.

Verksamheten Karibu bygger på FN:s konvention för barns rättigheter där en viktig del handlar om barns rätt till fritid, lek utveckling och att få förståelse för andra och sig själv.

Verksamheten startar igen den 7 september då man kan komma och prova på.