Påverkan och opinion

Barn till föräldrar i häkte eller fängelse saknar stöd.
I Sverige finns omkring 160 000 barn och ungdomar med en förälder som har dömts för brott. Forskning visar att dessa barn löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa, utanförskap och hamna i kriminalitet.

En kartläggning som Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen publicerade i december 2018 visar att 94 procent av landets kommuner saknar förebyggande och uppsökande verksamhet för barn med frihetsberövade föräldrar. Slutsatsen var att arbetet behöver stärkas och att det saknas nationella riktlinjer och öronmärkta medel för landets kommuner.

De aktuella stödinsatser som idag erbjuds av samhället kommer främst från den idéburna sektorn och är dessutom endast tillgänglig i fåtalet kommuner.

Räddningsmissionen/Solrosen arbetar tillsammans med Erikshjälpen för att:

  • Kommunerna ska få ett tydligt ansvar och en öronmärkt summa pengar för denna fråga
  • Att regeringen inför nationella riktlinjer med grund i vetenskaplig evidens för ett jämlikt stöd i landet
  • Att regeringen stimulerar samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter och idéburna organisationer

 

Man måste få veta

Räddningsmissionen har tillsammans med barnrättsorganisationerna Erikshjälpen och BUFFF tagit fram en rapport som synliggör bristen på barnrättsperspektiv när föräldrar frihetsberövas. “Jag hade velat åka till pappa efter skolan och kanske tagit med läxor som han fått hjälpa mig med. Det hade varit positivt att haft en vardagskontakt”, säger en 17-årig tjej, om hur det varit att ha en frihetsberövad pappa.

 

Läs rapporten här

 

Goda nyheter för Solrosen

I april 2021 kom positiva nyheter för Solrosen och barn med en frihetsberövad förälder: För första gången inkluderas barn till frihetsberövade i satsningar från regeringen som berör barn som anhöriga. Barn som anhöriga innefattar sedan tidigare barn som exempelvis har en förälder med missbruk eller en psykisk sjukdom. Att nu även barn till frihetsberövade föräldrar räknas in är ett erkännande för de barn vi möter: de ses nu som påverkade av sina föräldrars livssituation och har rätt att få stöd.

Sedan Solrosen startade för 20 år sedan har vi jobbat med kunskapsspridning och påverkansarbete för att nå en förbättring i stöd för barn med en frihetsberövad förälder. Tillsammans med organisationer som Erikshjälpen och Bufff, våra kollegor på Kumulus och Vårsol, har vi de senaste åren växlat upp detta arbete. Gemensamt har vi uppvaktat politiker, skrivit debattartiklar och lyft barnens situation. Vi är glada över att vårt arbete börjar ge viktiga resultat!

"Jag blev stolt och glad i hjärtat när jag läste debattartikeln från Solrosen! Jag blir stolt för att ni vuxna engagerar er för oss barn”

Alicia på Solrosen, 17 år

Debatt: Lämna inte barnen utan stöd när föräldrar grips

I början av juni greps 155 personer runt om i Sverige i samband med den FBI-ledda operationen Trojan Shield. Massgripandet innebar att häkten blev överfulla, och förhoppningsvis också en begränsning av den organiserade brottsligheten. Men det medförde dessutom att ett stort antal barn lämnades kvar i ovisshet om vad som egentligen hänt med föräldern. Ibland kanske även med trauman från ett våldsamt gripande.

Solrosen Solrosens stöd till barn, unga och anhöriga Påverkan och opinion Barnrätt
Läs mer
Solrosens arbete ger resultat på regeringsnivå

Efter ett långt påverkansarbete kan Solrosen börja se resultat av sitt arbete, på regeringsnivå.  
Nu räknas barn till en frihetsberövad förälder som anhöriga, vilket kommer innebära ökat stöd och ses som ett viktigt erkännande för barnen. 
– Vi vill vara med och dela med oss av vår erfarenhet, säger Line Fuchs, verksamhetschef på Solrosen.

Solrosen Solrosens stöd till barn, unga och anhöriga Solrosens nationella arbete Påverkan och opinion Så gör vi skillnad
Läs mer