Räddningsmissionen vill starta Communityskolan Gårdsten

14 december, 2022

Räddningsmissionen meddelar idag att man tittar på förutsättningarna för att starta Communityskolan Gårdsten i Römosseskolans nuvarande lokaler. Samtal pågår med den nuvarande huvudmannen för Römosseskolan om en skolstart i ny regi efter årsskiftet. 

 
– Vi har under lång tid arbetat för att etablera en skola i Gårdsten. Som idéburen organisation vill vi bidra till en positiv utveckling i stadsdelen. Vår förhoppning är att Communityskolan Gårdsten blir verklighet efter årsskiftet. Det finns såklart flera detaljer som måste hanteras innan uppstarten. Vi vill ge de drygt 250 elever som berörs av detta en trygg och bra övergång, berättar Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen.  

 

-Vi träffade en del av medarbetarna på Römosseskolan i förra veckan och kan konstatera att det är en mycket kompetent personalgrupp som är engagerade i barns rätt till bra utbildning, fortsätter Emil. Det vi gör nu är att vi pratar med föräldrar, elever samt ser över underlag från befintlig verksamhet och tar de steg som krävs för att kunna börja vår skolverksamhet. Vi har ingått ett avtal som innebär att om alla pusselbitar faller på plats avser vi att starta Communityskolan Gårdsten från 1 januari 2023. 

 

Räddningsmissionen är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete i Göteborg sedan över 70 år. Räddningsmissionen är en ideell förening och allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Idag driver Räddningsmissionen Communityskolan Tynnered. Communityskolan i Tynnered är en icke-konfessionell skola med fokus på kunskap, bildning och inkluderande gemenskaper. 

  

– Vi vill öppna upp världar för barn och unga och vill att de ska möta lärare som är passionerade för sina ämnen och som vill sprida den kärleken vidare till barnen och ungdomarna. För att skapa en kunskaps- och bildningsskola lägger vi mycket kraft på studiero och trygghet. Vi vill också arbeta aktivt med föräldrarna och ta vara på det engagemang de själva har för sina barn - det är ofta helt avgörande för att skolgången ska lyckas. Vi är övertygade om att det är viktigt att engagera samhället omkring skolan och vill jobba både med närsamhälle samt våra samverkanspartners från ideell sektor, akademin och näringslivet, avslutar Emil Mattsson. 

 

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor. 

Räddningsmissionens Communityskolor Räddningsmissionens Communityskolor Skola