Releasefest för Syskonstödet

5 april, 2023

 

I slutet av mars hölls en releasefest för Syskonstödet, det arvsfondsprojekt som genom Räddningsmissionen arbetats fram, som ska ge stöd till biologiska barn i familjehem. 

Runt 80 personer som jobbar inom socialtjänst och familjehemsvård fanns på plats för att introduceras till materialet, få fördjupa sig i dess innehåll och bli inspirerade att ta med det ut i sitt arbetsliv. 

Materialet består av filmer, gruppstöd och information till barn, föräldrar och socialtjänst. Allt finns att tillgå på Syskonstödets hemsida.

 

"Vi är så otroligt stolta över att äntligen få sprida det här materialet som vi tror och hoppas kommer få betyda mycket för många och underlätta i situationer som kan vara svåra."

- Annika Leckström, projektledare Syskonstödet

Projektledare av Syskonstödet och Räddningsmissionens medarbetare är Annika Leckström! Hon har sett till att det som startade som en tanke nu är ett konkret och noga utarbetat material för att stötta de biologiska barnen i familjehem. Bra jobbat med allt ditt arbete Annika!

Allt material i projektet finns på Syskonstödets hemsida. Använd och sprid gärna detta material - för en ännu tryggare och mer stabil familjehemsvård.

Gå till Syskonstödet

Barn och familj Syskonstödet Familjehemsverksamheten Syskonstödet Familj