“Vår uppgift är att bli en trygg plats och stötta till ett liv i självständighet”  

“Vår uppgift är att bli en trygg plats för de här människorna och på olika sätt stötta dem till ett liv i självständighet”  

Det säger Benjamin Wolfbrandt som jobbar som behandlingsassistent på Boende Vasa för människor i missbruk och samsjuklighet. Vi ställde några frågor till honom om deras arbete: 

Varför har du valt att jobba på Räddningsmissionen? 
“Jag började jobba på Räddningsmissionen 2019 av en slump egentligen, jag behövde ett jobb och fyra timmar senare hade jag ett vikariat! Anledningen till att jag har fortsatt är att Räddningsmissionen har en fantastisk drivkraft att hjälpa människor. Vi som organisation är extremt flexibla när vi ser ett behov i samhället. Bara sedan jag började jobba har flera nya verksamheter startats upp för människor som annars ramlar mellan stolarna. Det finns en kärna och en värdegrund som är fantastisk och genomsyrar hela organisationen vilket gör det kul att jobba här.” 

På Boende Vasa bor människor i missbruk och med psykiska sjukdomar som flyttat dit för att förändra sina liv. Vill du berätta mer om hur de människorna hamnar där? 
”Hos de människor vi möter finns ofta en trasighet med en tragisk historia. Till exempel är det många som själva är uppväxta i en familj där det har förekommit missbruk. Vi har mött människor som drabbats av sjukdom och blivit pillerberoende för att man inte kan hantera smärtan. Det kan vara tillfällen där livet har brakat ihop av till exempel en skilsmässa, att man förlorat jobbet eller drabbats av en psykos.

Vi möter också många yngre personer som har missbrukat från tidig ålder. Psykisk ohälsa, med mycket ångest och depression, är en stor faktor. Ibland grundar det sig i en obehandlad adhd eller en autism-diagnos som aldrig sattes. Det är människor som känner sig missförstådda, ensamma, övergivna och som därför vänt sig till alkohol eller droger.”  

Det finns ju en del fördomar om människor i missbruk. Vad skulle du säga om det? 
“Jag hade själv fördomar och kunde gå omvägar för att undvika vissa personer. Men min främsta insikt i det här jobbet har varit just att det finns en helt vanlig person bakom missbruk, kriminalitet, misär eller vad det nu kan vara. När man får en relation med någon inser man att de här är roliga, snälla, trevliga människor. Även om alla såklart har sin problematik, finns det fortfarande en människa bakom allt det där, som är lika värdefull som mig själv. Om det är något jag skulle vilja skicka med den som läser det här är det just det. Vi är alla lättskrämda och fördomsfulla ibland, men det finns oftast ingen sanning i fördomar. Och även om våra liv ser olika ut, har vi alla våra laster och sorger “ 

Vad är det viktigaste du gör i ditt jobb? 
“På Räddningsmissionen vill vi möta människor i ögonhöjd och det jobbar vi med även på Boende Vasa. Vi vill att de ska känna sig sedda, värdefulla och respekterade. Många av dem som kommer hit har så dålig självbild. Här ska de kunna känna att det finns någon som tror på dem. Hoppet är en så viktig faktor för att ta sig ur en destruktiv livssituation. Det är det viktigaste vi kan ge dem.  

Vad är din drivkraft i arbetet? 
”När man får en relation med någon vill man att de ska lyckas. Att få se människor ta kliv ut i ett eget boende och sysselsättning, det är så givande och motiverande. Även om det inte är alla det går bra för är det så värt att få följa de som lyckas. Det som berör mig extra mycket är när människor hör av sig i efterhand och sagt att de aldrig hade klarat sig utan vår hjälp.”  

Vad tror du att ert arbete betyder för dem ni möter? 
”Hit kommer människor direkt från anstalt, sjukhus eller akutboeonde och många kommer oftast till oss för att det inte har funkat någon annanstans. Vi finns som stöd i samtal, hjälper till med deras ekonomi, motiverar dem att ta sig ur sitt missbruk och följer med dem till möten med till exempel sjukvård och socialtjänst.  

Många är vana vid att vara ensamma och klara sig själva, vilket gjort dem hårda och utåtagerande. Jag tror att det betyder mycket för dem att vi står fast. Visst gör folk bort sig ibland men då ger vi dem en ny chans att försöka igen. Många har inte den erfarenheten sedan tidigare och det berör mig alltid när de ibland för första gången får ta del av den kärleken. När de får landa i det, att de betyder något för oss här, att vi bryr oss, då förändras deras beteende och taggarna som varit riktade utåt försvinner. 

"Vi är alla lättskrämda och fördomsfulla ibland, men det finns oftast ingen sanning i fördomar." 

Benjamin Wolfbrandt, Boende Vasa

Vill du stötta Räddningsmissionens arbete?

Ge en gåva

Våra boenden Boende Vasa Medarbetare